VAD HANDLAR FORSKNINGEN OM?

Studien syftar till att ta reda på mer om mäns och kvinnors upplevelser av att köpa sexuella tjänster och jämföra situationen i Sverige och Nederländerna.

MÄN & KVINNOR SOM BETALAR FÖR NJUTNING I SVERIGE OCH NEDERLÄNDERNA

Studien har som mål att ge en mer nyanserad beskrivning av sexindustrin genom att analysera vilka erfarenheter människor har av köp av sexuell intimitet i Sverige och Nederländerna, vilka betydelser de lägger i verksamheten och vilka motiv de har för att delta i den. Studien kommer att tolka och jämföra deras erfarenheter inom ramen för den olika politiska situationen i de båda länderna.

Tidigare forskning i dessa två länder har analyserat vilken politik och vilka arbetsvillkor som gäller för sexarbetare, men nästan inget är känt om vilka motiv och förväntningar som både manliga och kvinnliga (heterosexuella) kunder har för att betala för sexuella tjänster. Ändå kan politikens begränsningar påverka deras köpbeteende – särskilt i Sverige. Det finns alltså en betydande lucka i forskningen kring sexarbete, eftersom några av de viktigaste rösterna, nämligen kundernas, lämnas ohörda.
Studien kommer att undersöka motiv och önskningar hos män och kvinnor som köper sex, var och av vem de köper sex, men ännu viktigare vad de tycker om att dela sexuell intimitet med en sexarbetare i en situation där nuvarande lagstiftning kan begränsa deras önskningar.
Denna förberedande studie går ut på att intervjua (heterosexuella) manliga och kvinnliga kunder till prostituerade i Sverige och Nederländerna. Deltagarna i undersökningen kommer att rekryteras via nätbaserade eskortbyråer, online-nätverk för sexarbetares kunder och genom forskarnas tidigare kontakter med sexarbetare. Resultaten kommer att bidra till ökad kunskap och bättre förståelse av sexindustrin i Sverige och Nederländerna. Detta kan i sin tur bidra till en bättre analys av nationell och internationell prostitutionspolitik och möjliggöra en utveckling som är mer evidensbaserad.

Om du har betalat för sexuell njutning, vare sig det var en engångserfarenhet eller om du besöker sexarbetare mer regelbundet, och om du vill samarbeta i mitt forskningsprojekt, fyll i formuläret genom att klicka HÄR