WAAR GAAT HET ONDERZOEK OVER?

Deze exploratieve studie hoopt meer inzicht te kunnen geven in de ervaringen van mannen en vrouwen, die betalen voor seksuele diensten in Zweden en Nederland.

MANNEN EN VROUWEN DIE BETALEN VOOR (SEKSUEEL) PLEZIER

Dit onderzoek heeft tot doel om een meer genuanceerde beschrijving te geven van de hedendaagse commerciële seksindustrie. Door het analyseren van de ervaringen, betekenissen en motivaties van de mensen die direct betrokken zijn bij de industrie. Het zal deze ervaringen vergelijken in beide contexten en huidige politieke landschappen.

Vorige (vergelijkende) onderzoeken in deze twee landen hebben voornamelijk een analyse gemaakt van het beleid en de arbeidsomstandigheden van seks werkers onderzocht, maar er is weinig bekend over de motieven en verwachtingen van zowel mannelijke als vrouwelijke (heteroseksuele) klanten om te betalen voor seksuele dienstverlening. Terwijl juist het politieke beleid – vooral in Zweden – het ‘koopgedrag’ kan beïnvloeden. Er is dus een aanzienlijke kloof in de kennis productie over seks werk. Een van de belangrijkste stem, die van de cliënten, worden niet gehoord.

Deze studie beoogt te motivaties en verlangens te verkennen van mannen en vrouwen die betaalde seks hebben, met wie en waar ze seks kopen. En tevens hoe ze zich voelen over het delen van seksuele intimiteit met een prostituee terwijl de huidige wetgeving kan die verlangens wil beperken.

Voor deze verkennende studie zullen interviews worden afgenomen met (heteroseksuele) mannelijke en vrouwelijke klanten van prostituees die betalen voor seksuele diensten in Zweden en Nederland. De deelnemers aan het onderzoek zullen worden geworven via online escortbureaus, online netwerk sites voor klanten en door middel van contacten met sekswerkers en andere onderzoekers.

De bevindingen zullen bijdragen aan een beter begrip van de hedendaagse seksindustrie in Nederland en Zweden. Dit kan op zijn beurt een bijdrage leveren aan de kennis over het nationale en internationale prostitutie beleid en ontwikkeling in gang zetten tot meer evidence based onderzoek.

Als je hebt betaald voor seksueel genot, of dit nou een eenmalige ervaring of was of als u een prostituee regelmatig bezoekt en mee zou willen werken aan dit onderzoek, dan kunt u het contact formulier in vullen door hier te klikken.